Handelsbetingelser for Storå kanoudlejning

Storå Kanoudlejning er en del af Kajak Freak

CVR. 31831881
Kajak Freak, Strandvejen 12 A, Handbjerg, 7830 Vinderup
Mail@kajakfreak.dk
Telefonnummer 20 58 69 34 Vagt: 30 70 75 31
Etableringsår 2009

Samarbejdspartnere

Kanoudlejning sker i tæt samarbejde med Visti Holstebro og Visit Herning

Bestilling

Når du gennemfører en ordre, vil der automatisk blive sendt en ordrebekræftelse til den indtastede e-mailadresse. Da udlejning og gæstemærke dækker en bestemt dato og tidsrum er dette undtaget for fortrydelsesret. Booking er bindende.

Betaling

Du har mulighed for at betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, samt Mobilpay. Det er sikkert, hurtigt og nemt. Pengene hæves umiddelbart efter booking. Vi kan aldrig hæve  et større beløb end du har godkendt.

Offentlige institutioner har mulighed for at betale via EAN nummer. Dette kræver dog oprettelse som erhvervskunde først. Virksomheder med CVR nummer kan ligeledes få tilsendt en faktura. Her skal fakturaen dog være betalt før første lejedag. Booking er først gennemført, når der er betalt. Indtil da forbeholder vi os retten til at leje ud til anden side. Det er ikke mulig at reservere.

Sikkerhed ved betaling

Betaling med betalingskort sker på en krypteret side. Kajak Freak har ikke adgang til og gemmer ikke kortinformationerne.

Bemærk: Kajak Freak kan aldrig hæve et større beløb end du har godkendt.

Priser

Alle priser på bookingsiden er oplyst inklusiv moms. Der kan kun handles i danske kroner (DKK.) Kajak Freak opkræver ikke kort- og ekspeditionsgebyr.

Fortrydelsesretten

Da udlejning og gæstemærke dækker en bestemt dato og tidsrum er dette undtaget for fortrydelsesret. Efter gennemført booking frafalder fortrydelsesretten.

Refundering

Lejet kanoer eller gæstemærker refunderes kun i tilfælde af vejrlige eller logistiske årsager. En aflysning vil f.eks. kunne ske, af åen efter Kajak Freaks vurdering har for høj vandstand p.g.a. af ekstraordinær mængde regn eller lignende.

Ændring af ruten

Vi forbeholder os retten til at ændre start og slut-sted. I tilfælde af en ikke sejlbar strækning ikke  eksempelvis grundet af væltede træer, naturpleje, arbejde på åen mv.

Levering af lejet udstyr

Hvis andet ikke er aftalt, vil din kanoer ligge klar ved det startsted og til det klokkeslæt, du selv har indtastet ved bookingen – f.eks. kl. 9.00 i start sted Tjørring.

De bestilte kanoer vil ligge samlet med bunden i vejret og påført en udleveringsseddel med lejers navn, startdato og nr. på kanoer. Under kanoerne vil I finde veste, padler og pakkeposer det antal, der er bestilt.

Gæstemærker udsendes sammen med mailbekræftelsen, når du har betalt. Du skal selv printe gæstemærkerne ud og sætte dem synligt på din kano (gerne i en plastiklomme, så de ikke bliver våde). Gæstemærker er KUN TIL BRUG PÅ EGEN KANO – ikke til brug på lejede kanoer! Husk at medbringe kvittering for betaling på turen.

Aflevering / afhentning af lejet udstyr

Vi afhenter kanoerne på det aftalte sted efter brug. Ved aflevering skal kanoerne være rengjorte, og ligge med bunden i vejret, padler og veste lægges på bagsiden af sæderne, når kanoen er vendt med bunden i vejret.

Når I er færdige, skal der sendes en SMS til 30 70 75 31. Her skal du huske at nævne navn på lejer og kano-nummer. (Telefon nummeret / og kano nummer står på kanoerne) Kanoen skal være klar til afhentning senest kl. 20.00.

Ændringer af slut sted

Det er helt ok at lave ændringer under turen, f.eks. hvis I ikke skulle nå jeres ønskede mål, eller I vil sejle længere en det planlagte og ønsker at slutte på en anden start/stoppe sted. Hvis i ændrer ruten er det meget vigtigt, at i giver besked herom. Dette gøres ved at sende en SMS med ændringsinfo til 30 70 75 31, så tidligt som muligt på afhentningsdagen. Husk at tjekke, at kanoerne er afleveret på et stoppested og ikke en rasteplads, som ikke er et stoppedestination.

Det koster ikke ekstra at aflevere et andet sted – med mindre,  der ikke gives besked omkring dette:

BEMÆRK! Hvis kanoerne afleveres et andet sted end det aftalte uden oplysning herom, pålægges et administrationsgebyr på 500kr. pr. time der bruges på at lede efter kanoerne. Dog faktureres som minimum en halv time. Dette gælder også, hvis kanoen efterlades uden for de på kortet markerede start-/stoppesteder. Ved ændringer er det dit ansvar, at vi har fået besked.

Ansvar for lejet udstyr

Du har ansvaret for det lejet udstyr fra det klokkeslæt og dag du har booket udstyret til. Ansvaret gælder både skader og tyveri. Så har du f.eks. bestilt udstyret til levering på kano pladsen kl. 10 er udstyret dit ansvar indtil udstyret er afleveret igen.

Når I er færdig skal der sendes en SMS til 30 70 75 31. hvor du som minimum skal skrive navn på lejer og kanoer nummer. (Telefon nummeret / og kano nummer står på kanoerne) Kanoen skal være klar til afhentning på sidste leje dag senest kl. 20.00.

Bemærk!! Du skal være særlig opmærksom på at kanoerne er dit ansvar fra booking tidspunktet indtil  45 minutter efter du har meldt dem færdigt.

Skader på lejet udstyr

Brugsridser og skrammer tager vi som almindelig slidtage. Bærer udstyret præg af groft misligholdelse eller påførte skader eller udstyret er knækket, har huller, står reparation for brugerens regning eller evt. dækket af din egen forsikring.

Der må ikke påsættes/anvendes gaffatape eller lignede på det lejede udstyr: svømmeveste, kanoer, padler og drybags. Respekteres dette ikke, pålægges et rengøringsgebyr på kr. 500 pr. time der brugs på afrensning, dog altid minimum en halv time. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fjerne tape- eller limrester skal udstyr erstattes!

Mistet udstyr skal erstattes.

Sejlads er på eget ansvar

Du skal være særlig opmærksom på, at al sejlads sker på eget ansvar. Det er derfor altid din egen ulykkesforsikring, som skal dække, uanset hvad der sker. Dette gælder både ved udlejning, eller hvis der sker dig noget under et kursus eller et event ledet af vores medarbejdere.

Benyttes vores udstyr til instruktion eller aktiviteter af andre parter f.eks. skoler eller foreninger, der selv stiller med lærere eller instruktører, sådan at det har karakter af egen aktivitet ligger ansvaret 100% hos dem, og de skal selv udarbejde en sikkerheds-instruks passende til aktiviteten. Ved leje oplyses navn på den ansvarlige person og organisationen.

Kajak Freak kan aldrig drages til ansvar for anden parts handlinger.

Vi tager forbehold for:

  • Prisstigninger.
  • Force majeure.
  • Over bookninger.
  • Trykfejl.
  • Fejl i billedmaterialet.
  • Vi forbeholder sig retten til at annullere en ordre hvis nødvendigt.
  • Forsinkelse på grund af uheld eller ekstra ordinær forsinkelser i forbindelse med f.eks. trafikuheld, vejarbejde mv.
  • Ved fejl, defekter eller manglende lejet udstyr:
  • Skal vi på dagen have hurtigst muligt besked, på vagt telefonen 30 70 75 31 – så vi har mulighed for at rette fejlen. Telefonnummeret er ligeledes anført på på kanoen.

Ændringer for lejet udstyr eller gæstemærker

Det er ikke muligt at ændre på datoen efter booking. Da vi kun har tilladelse til at udstede et fast antal kanoer og gæstemærker hver dag, er vi låst på antallet af mulige udlejninger.

Det er altid muligt at lave ændringer i forhold til antal veste, padler, pakke poser kanoer mv. Vi kan dog være udsat for ikke at have flere ledige kanoer på lejedagen, hvis antallet ønskes øget. Ved for mange lejede kanoer er det muligt at afbestille  BEMÆRK !!! kanolejen refunderes ikke.

Dine personlige oplysninger

Ved booking: Vi har brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, mobil Telefonnummer (mobil nummeret skal være på den telefon som medbringes på turen til nødopkald), E-mail adresse

I det tilfælde, at der lejes flere kanoer, er den person, hvis navn bookingen er registreret under betragtet som den ansvarlige lejer.

Oplysninger vil blive videregivet i tilfælde at uheld til politi og redningspersonale til brug for at kunne yde hjælp.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere lejet udstyr og købt gæstemærker til dig.

Personoplysningerne registreres hos Kajak Freak og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Sikkerhedsinstruks

Særlig vigtigt er at den personen der fortager bookingen, har ansvaret for at alle, der deltager under sejladsen er bekendt med indholdet i vores sikkerhedsinstruktion. Du kan se den her: (for at se Sikkerhedsinstruks kan du trykke her)

Booking kan ske indtil dagen før

Senest mulighed for booking er dagen før kl. 13.00

Der er muligt at sejle på Storå i perioden 1 juni til 31 oktober hvert år.

Husk at give os besked, hvis du ønsker at aflyse din kanotur – E-mail: mail@kajakfreak.dk

Du er nødt til at aflyse – hvad så?

Der kan være rigtig mange årsager til, at du er nødt til at aflyse din tur – og det er super ærgerligt! Du kan altid aflyse en booket kanotur, men det er ikke muligt at refundere beløbet, der er indbetalt.  Hovedårsagen hertil er, at det systemmæssigt ikke er muligt at genudleje kanoerne efter gennemført booking. En anden ret vigtig årsag er, at efter utallige aflysninger sæsoner igennem, har Kajak Freak sammen med Herning Kommune og Holstebro Kommune besluttet, at fastholde binding efter foretaget booking – ellers ender det med, at vi ikke kan leje kanoer ud uden at få underskud.

Det samme er gældende for ændringer af dato – fordi kanoen er låst systemmæssigt. Vi kan altså ikke frigive kanoen og leje den ud til andre. 

Når du booker en kano, kan det sidestilles med at du har booket et event eller købt en koncertbillet til for eksempel Grøn Koncert – Du kan således ikke få refunderet eller ændre dato efter gennemført booking. Husk derfor at tjekke ekstra grundigt inden du gennemfører, at du har valgt den rigtige dato. Det er naturligvis i orden at du giver din kano videre til en ven eller familiemedlem, hvis du ikke selv kan komme afsted.

BOOKING ER BINDENDE

Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette – Det er vi her på hjemmesiden også meget omhyggelige med at understrege. Vi ønsker netop at sikre, at du som lejer er opmærksom herpå, således at vi undgår dårlige oplevelser.

Kajak Freak har hver dag et kæmpe stykke arbejde i kulissen, som du, som lejer ikke ser. Der skal pakkes udstyr til alle de, som har lejet kanoer på dagen – redningsveste, pagajer, lejede drybags osv.

Derudover skal vores vogn pakkes af vores dygtige kano-freaks, som hver dag fylder den med kanoer og kører ud til alle de steder langs Storå, hvor bookningernes startsted er bestilt.

Hver sæson er der en del ændringer i løbet af sommeren – og det kan der være rigtig mange årsager til. Vores udgifter og forberedelse er den samme – og det vil meget hurtigt gå hen og være en underskudsforretning, når aflysninger i sidste øjeblik giver 0,00 kr.

Vi kan ikke understrege nok, at en gennemført bookning er bindende og at du skal være sikker, før du booker. Vi er slet ikke interesserede i, at det bliver en dårlig oplevelse at leje kano. Systemmæssigt er det ikke muligt at melde kanoerne ledige ved aflysning, og derved vil vi tabe indkomst hver gang en aflysning skulle refunderes.

Til gengæld er kanoen din hele dagen 8:00-20:00: du kan padle så langt og længe du vil – Prisen er den samme.

Gratis ændringer

Ændringer for startplads for din tur foretages helt gratis – helt frem til kl. 13.00 dagen før. Husk, at det ikke er muligt at ændre dato, når du har gennemført booking.

Bliver du træt under vejs og ønsker at stoppe tidligere – eller er det bare en dejlig tur i solskinnet, kan du altid sejle længere eller aflevere kanoerne på en af de mange start/stop plader – og det er også gratis.

Du skal blot huske at give vores kanovagt besked om, på hvilken registreret start/stopplads, du har afleveret kanoerne efter brug.

Vi vil rigtig gerne give den bedste service og oplevelse til dig, så du får en god tur. På godt vestjysk: Det er meget vigtigt for kanoudlejningen, at aftale er en aftale.

Booking er bindende: Det er ikke muligt at ændre eller få refunderet en booket dato  i vores system. Der vil ved en aflysning altid være tabt leje og tomme både, som vi ikke kan udleje.

Hvis du ønsker at aflyse, er det altid vigtigt at du giver os besked herom. Tlf: 29165050 – Kanovagt: 3070 7531